DRYLAND
Trawa odporna na suszę

SPORT
Trawa odporna na uszkodzenia

BERLINER TIERGARTEN
Trawa uniwersalna